Kisah Bawang Merah dan Bawang Putih

Pada zaman dahulu, di sebuah kampung yang asri hiduplah sepasang suami istri yang berbahagia. Mereka mempunyai anak yang sangat cantik serta baik...

Legenda Telaga Bidadari

Alkisah pada jaman dahulu kala, ada seorang pemuda yang tampan dan gagah bernama Awang Sukma. Ia hidup seorang diri dan tidak mempunyai...

Legenda Rawa Pening

Pada zaman dahulu kala di desa Ngasem hidup sepasang suami istri bernama Ki hajar dan nyai selakanta. Mereka berdua hidup sederhana. Namun...

Legenda Jaka Tarub

Dahulu kala Di desa Tarub, tinggalah seorang ibu bernama Mbok Randa Tarub. Ia hidup sebatang kara. Oleh karenanya Mbok Randa Tarub kemudian...

Kisah Malin Kundang

AlKisah pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga miskin di daerah pesisir pantai sumatera. Keluarga miskin itu memiliki seorang anak lelaki yang...

Legenda Danau Toba

Alkisah pada jaman dahulu kala hiduplah seorang petani muda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja di ladang. Sesekali...

Legenda Tangkuban Perahu

Pada jaman dahulu, hiduplah seorang putri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi. Ia sangat cantik sehingga banyak pria yang ingin menikahinya....