Cinderella dan Sepatu Kaca

Cinderella dan Sepatu Kaca Di sebuah negeri, hiduplah seorang gadis bernama Cinderella dengan kedua orang tuanya. Gadis itu sangat...

Asal Mula Nyamuk Pertama

Pada zaman Dahulu kala, di sebuah perkampungan ada seorang petani sederhana yang tinggal bersama dengan istrinya yang sangat cantik. Mereka berdua tinggal...

Putri Cahaya yang Tertidur

Putri Cahaya yang Tertidur Alkisah pada zaman dahulu hiduplah seorang raja dan ratu yang adil dan bijaksana.

Gadis Keras Kepala

Gadis Keras Kepala Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda miskin dan seorang gadis kecil. Gadis...

Kisah Kelinci Pintar dan Singa Bodoh

Suatu hari, ada seekor singa yang sangat jahat. singa itu memakan semua binatang yang ada di hutan. tak peduli binatang itu kecil...

Kisah Sang Ayam Merah Kecil

Pada suatu ketika di perkebunan tidak ada makanan untuk para hewan. Mereka semua kelaparan lalu mereka memutuskan untuk memasak. Sang ayam merah...

Kisah Serigala dan Kambing

Kisah Serigala dan Kambing Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga kambing. Kambing itu terdiri dari ibu dan tujuh anaknya....